Duitse militaire begraafplaats in La Cambe

Zoals in het vorige bericht al gezegd, hebben we op de terugweg van het tankmuseum de Duitse militaire begraafplaats in La Cambe aangedaan. Hier liggen meer dan 21000 (een en twintig duizend) gesneuvelden in graven van twee. In eerste instantie zijn hier Duitse en Amerikaanse militairen begraven. Vanaf 1956 is voor de Amerikanen een eigen grafveld aangelegd (zie eerder bericht). De vrijgekomen plaatsen op dit grafveld zijn toen in gebruik genomen voor Duitsers die her en der lokaal waren begraven. In 1961 is de locatie formeel ingewijd. Wat hier opvalt is de eenvoud en bescheidenheid in vergelijking met de Amerikaanse begraafplaats. Wat ook opvalt is het relatief grote aantal graven met ongeïdentificeerde lichamen. Veel meer dan op de Amerikaanse begraafplaats. Ik schat dat 20-25% van de overledenen niet is geïdentificeerd. Ik denk dat dit te maken heeft met tijd die de terugtrekkende partij natuurlijk niet heeft, en misschien ook met een verminderde interesse van de overwinnaar die de lichamen om sanitaire redenen moet opruimen, maar weinig piëteit kan opbrengen voor de vijand. Ik weet het niet. Misschien heeft het ook te maken met de manier waarop de graven worden beheerd en de beschikbare middelen. De Amerikanen hebben daar een staatscommissie met bijbehorend budget voor. De Duitsers moeten het doen met de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Dat is een Vereniging die vrijwel uitsluitend wordt gefinancierd uit bijdragen van leden. Ik weet niet of de Duitse Staat  bijdraagt, maar het is zeker niet veel. De Schuetzenverein waar wij lid zijn houdt elk jaar een collecte om geld in te zamelen voor deze Volksbund. Je ziet dat er ook andere mogelijkheden worden gezocht om middelen te genereren. Op deze grafvelden kan men een boom sponsoren. Dat wordt dan ook veel gedaan. Elke gesponsorde boom in het park hier (Friedenspark) heeft een bordje met daarop de naam van de sponsor en de naam van de gesneuvelde die met de boom wordt herdacht. Inmiddels een heel bos. Esdoorns. Mooi.

Ik begrijp wel dat de “helden” van het misdadigersregime niet kunnen worden erkend, laats staan verheerlijkt, maar vind ook dat de arme sloebers die geen keus hadden (verreweg de meesten) er wel erg bekaaid vanaf komen. Op dit grafveld zijn de meeste gesneuvelden tussen de 17 en 19 jaar oud. In mijn visie heb je dan de “leeftijd des onderscheids” nog niet bereikt. Zeker niet als je je hele leven bent geïndoctrineerd met een ideologie. Je bent daardoor wel erg gevaarlijk. De jongens gingen met 16 jaar direct uit de Hitlerjugend naar het front en stonden bekend om hun felheid en fanatisme. Dat maakt het regime misdadig, maar de jongens misleid. De Amerikanen hebben overigens alleen de datum van sneuvelen op de stenen staan, men kan daar dus geen leeftijden herleiden.

 

 

[tb_google_map]